USD
25°
Whatsapp
0532 456 25 94Bize haber verin
Sosyal Gündem

Gazzali kimdir?

Gazzali kimdir?
25 Mayıs 2016 15:45

Tam adı Ebû Hâmid bin Muhammed bin Muhammed olan Gazzâli, 1058 yılında Tus şehrinde doğmuştur.

Hicri takvime göre 450, miladi takvime göre ise 1058 yılında Horasan'ın Tus şehrinde dünyaya gelen Gazzâli, Büyük Selçuklu Devleti döneminin İslâm âlimi, filozofu, mutasavvıfı ve müderrisidir.

İtikadi düşünce olarak Ebü'l Hasan Eş'arî'den ve ameli görüş olarak ise Şafiî'den etkilenen islâm âlimi Gazzâli'nin lakapları Hüccetü'l İslâm ve Zeynüddin'dir. İmam-ı Gazzâli olarak ta tanınan islam felsefecisi, ilk öğrenimini doğduğu kentte özel öğretmenlerin denetiminde gördükten sonra Büyük Selçuklu Devleti'nin veziri olan Nizamülmülk'ün toplantılarına katılmıştır.

Bu toplantılarda vermiş olduğu cevaplarla diğer bilginlerden üstünlüğünü kanıtlamış ve 1091 yılında Bağdat'taki Nizamiye Medresesi'nin Baş Müderrisliği'ne tayin edilmiştir. İçinde Hac arzusu besleyen Gazzâli, medresedeki görevini bırakarak 1095 yılında Bağdat'tan ayrılarak Şam'a gitmiştir. Şam'da geçirdiği iki yılın ardından Hac'a gitmiştir.

Nizamülmülk'ün vefatından sonra yerine geçen Fahrülmülk, Gazzâli'yi Nizamiye Medresesinde yeniden göreve çağırmıştır. 1105'te Bağdat'a giden Gazzâli, yeniden Tus'a dönerek oradaki bir medresede ders vermeye başlamıştır. 

Gazzâli, hayatı boyunca İlkçağ Yunan felsefecilerinin yapıtlarını, yeni-eflatuncu felsefeyi, Eflatun ve Aristoteles'in düşüncelerini ve onlarla ilgili çeşitli yorumları derinlemesine inceleyerek bu düşünceleri reddetmiş bir düşünürdür. İmam-ı Gazzâli, 1111 yılında (Hicri 505) doğduğu yer olan Tus şehrinde vefat etmiştir.

Gazzâli'nin eserleri nelerdir?

İhya-u Ulumi'd-din, Makaasidü'l Felasife, Miyarül İlim, Mihekkun Nazar, Mişkatü'l Envar, Cevahir'ül Kur'ân, El Veciz, El Mustazhiri, Risalet-ül-Erbain ve  Mizanül- Amel başlıca yapıtlarından bazılarıdır.

 

Yorumlar, editörlerimiz tarafından onaylandıktan sonra yayınlanır. Kanunlara aykırı, konuyla ilgisi olmayan, küfür içeren yorumlar onaylanmamaktadır.
YORUM YAP
GİRİŞ YAP