24°
Whatsapp
0532 456 25 94Bize haber verin
Sosyal Gündem

Arama Motoru Optimizasyonu Nereye Gidiyor?

Arama Motoru Optimizasyonu Nereye Gidiyor?
29 Nisan 2018 07:05

Her sene birileri, Google’ın kendi algoritmalarını değiştirdiğinden dolayı arama motoru optimizasyonunun faalliğinin bittiğini duyurur.

Her sene birileri, Google’ın kendi algoritmalarını değiştirdiğinden dolayı arama motoru optimizasyonunun faalliğinin bittiğini duyurur. Ancak kaygılanmayın, bu yazı, arama motoru optimizasyonunun bittiğini, bitmek üzere olduğunu ya da efor eksilmesi yaşadığını dahi söylemeyecek.

Ancak arama motoru optimizasyonunun ayrı ve bağımsız bir uzuv olarak kalacağı günler rakamlıdır. Arama motoru optimizasyonu, süratli bir biçimde büyüyen, daha yaratıcı, değişik ve alaka çekici bir uğraş haline gelmektedir.

Son birkaç yıldır, arama algoritmalarındaki farklılıklar ve internet kullanıcılarının tavırları daha önceki arama motoru optimizasyonu çalışmalarını neredeyse afaki hale getirmiştir. 5 sene evvelden kalma arama motoru optimizasyonu tekniklerinin kullanılması daha evvelden kazanılmış pozisyonu da kaybettirmektedir. Dolayısıyla daha önceki teknikler faydadan çok hasar vermektedir.

Arama motoru optimizasyonuna olan bakış açısı, artık değişti ve bu başkalaşım tek kelime ile belirlenebilir: Entegrasyon.

Araştırma Pazarlama Entegrasyonu

Bu terim, araştırma dünyasında sıkça dinlemeye başlayacağımız bir hale geldi. Arama motorlarının daha geniş çapta netice vermesi, içerik niteliği, marka duygusu ve geçerliliğinin ölçülmesinde kullandığı kritik teknikler ve sitelerin arama optimizasyonunu asıllaştırması ile git gide öbür pazarlama otoriteleri arasında bedeli artmaktadır.

Önümüzdeki birkaç senede araştırma pazarlama entegrasyonu, Google netice listesinde ilk sayfada olabilmek için ön şart haline gelecektir. Araştırma pazarlama entegrasyonu tüm organizasyonların satış, pazarlama, milletle ilişkiler, markalaşma ve hepsinin kendi arasındaki yaklaşımlarında devrim yaratacaktır.

Araştırma pazarlama entegrasyonu uygulayıcısı için, zafer, arama motoru optimizasyonu tekniklerinin organizasyonun, pazarlama departmanına entegrasyon becerisine bağlıdır. Siyaset, baskı ve eylem sözcükleri başlık yaftayı, link geliştirme ve anahtar kelime temaları olarak denk derecede ehemmiyette olacaktır

Araştırma pazarlama entegrasyonunun, pazarlama bakışıcısının muhtelif alanlarına olan tesirini ayrıntılı olarak araştıralım:

Yeni Arama Yolları

Sosyal arama şu an daha başlangıçta.Twitter’ın, Google’ın neticelerine entegrasyonu geçen sene bitirildi ve Google+’nın gelişi ile bozulan ilişkilere derman oldu. Birkaç hafta evvel Facebook kendi geliştirdiği arama motorunu kullanıma sundu. İşler, coşku seviyeyi yüksek bir biçimde gelişiyor.

Sosyal medya odaklı arama motorlarının ilerleyişinin devam edeceğine kuşku yok. Sosyal medya, arama motoru netice sayfası ve arama motoru optimizasyonu teknikleri üzerindeki tesirini göstermeye devam ederse, bunun neticeyi olarak kendi sosyal özelliklerini geliştirmek zorunda kalacak.

Ayrıca inanıyorum ki, ileride Facebook, Twitter, LinkedIn ve Quora gibi sosyal medya uzuvları, Google’ın Pazar hissesinden almaya başlayacaklar. Ya da Google tarafından satın alınacaklar. Google’ın doğruluk ve kapsamında olan ve LinkedIn gibi bir platformun içindeki tüm bilgileri kapsayan bir arama motoru düşünün!

Markalaşma

Google’ın Penguen aktüelleştirmesindeki anahtar personel, bir organizasyonun marka eriminin içerdiği alanın arama motoru netice sayfasında bir faktör olmasıdır. Bu da marka popülerliğinizin daha fazla olması halinde, ilk sayfadaki pozisyonunuzun daha yukarıyalarda olması anlamına geliyor. Bu sebeple, arama motoru optimizasyonu, genel bir strateji ile, markalaşma teşebbüslerini dikkatlice sıraya koymak durumunda.

Buna ek olarak, link geliştirme, geçmişten beri odaklanılan mahsule has anahtar kelime ve tümcelerin tanımlanması, markalı iletişim metni tümceleri, markalı trafik destekleyici ve yeni gelen linkler ile sıhhatli bir yüzde kapsamalıdır. Link geliştirici kavrayışın taktiği, natürel link profillerini marka, mahsul ve arama motoru optimizasyonu anahtar sözcükleri ile geliştirmektir.

Milletle İlişkiler

Araştırma Pazarlama Entegrasyonu ya da “yeni Araştırma Motoru Optimizasyonu” ananesel milletle ilişkiler irtibatlarına şiddetli bir biçimde meyil göstermektedir. Son birkaç yıldır bir hayli yazılı yayın, dijital dünyanın onlardan aldığı pazar hissesini geri almaya çabalamaktadır.

Yazılı medya dünyasından sağladıkları haysiyet ve uzmanlık sebebiyle bir hayli yayın, internette süratli bir biçimde büyük bir geçerlilik kazanmıştır. Bu geçerlilik nedeniyle marka ve organizasyonlar ile bu gazete ve mecmualar arasındaki ilişki arama motorlarındaki görünürlük açısından kayda bedel bir tesir yaratmıştır.

Yazılı ilanlar, mülakatlar ve mecmualar ile arasındaki ilişki, araştırma pazarlama entegrasyonunun ehemmiyetli bir parçasıdır. Daha fazla şirket, yeni arama motoru optimizasyonun entegrasyonuna ayak uydurduğunda ve ananesel milletle ilişkiler fırsatlarının link geliştirme potansiyellerini fark ettiklerinde kıymetleri daha da artacaktır.

Arama Motorunda Pazarlama

Kendiliğinden gelen araştırma sıralamaları ile fiyatlı reklamlar arasındaki ilişki uzun zamandır tartışılan bir mevzudur. Fiyatlı reklamların sitelerin kendiliğinden gelen sıralamalarındaki tesiri üzerine hiçbir somut ispat olmamasına rağmen internet sitelerinin trafiklerinin fiyatlı reklamlar asıllaşırken yükseldiğini gözlemlemekteyiz.

Bu belirtiler ile alakalı muhtemel bir söyleme ise, video reklamların görüntülenmesi ve markaların araştırma anketleri arasındaki ilişkilerin raporudur. 2010 senesindeki ComScore raporu, video reklamların görüntülenmesinin markaya ait denetlemeleri 3 kat çoğaldırdığını söylemektedir.

Bu sizin sitenizin yapısal ve fiyatlı kampanyalarının hemen hemen entegre olduğunu gösteren yeterli bir ispat gibi görünse de, daha aşırısı da var. Google’ın son günlerdeki bir çalışması, direk tıklama reklamı oranları ile aramanın ilk sayfasındaki kendiliğinden gelen reklamsız neticeler arasında eforlu bir bağ olduğunu öne sürüyor. Başka bir deyişle, emin bir arama terimi için yüksek bir yapısal listeniz var ise aynı terim için fiyatlı reklamınız çok daha fazla oranda direk tıklama oranı sağlıyor.

Son olarak, arama motoru ile pazarlama kullanarak yapılan kampanyalar yapısal listelere direk olarak tesir etmektedir. Hangi anahtar sözcüğün satış yarattığı, açılan hangi sayfanın etkileşim yarattığı ve hangi trendlerin ehemmiyetli olacağını belirleyerek anahtar sözcüklerinizde ve mahsullerinizde kullanmanıza imkân sağlar.

Video ile Pazarlama

Video, dijital pazarlama ile alakalı tüm görüşlerde en tesirli etkenlerden biri haline gelmiştir. Videoların tesiri arama motoru optimizasyonunun derinliklerine kadar inmiştir.

Son birkaç senenin en tesirli arama hareketlerinden biri, değişik tipte olan içeriklerin direk olarak arama motoru netice sayfasına entegre olmasıdır. Şayet Google emin bir sorgu ile alakalı olduğunu fark ederse, daha ehemmiyetli olan fotoğraf ve videoları görsel olarak sayfada fark edilebilecek biçimde düzenler.

Şayet uzun kuyruk halinde bir sorgu kastediyorsanız bu pazarlama kullanışlı olacaktır. Şayet sorgu, görsel konsepte daha yakınsa bir video ile bloga göre daha rahat bir biçimde söylenebiliyorsa sorgu ile alakalı bir video sürükleyerek arama netice pozisyonlarında netlikle çok daha iyi bir yer alırsınız.

2010 seneyi Ocak ayında yapılan Forrester çalışması, video kapsayan bir internet sitesi, arama motoru neticeleri sayfasında 53 kat daha fazla olasılıkla birinci sayfada olacaktır. Buna ek olarak, B2B Decision Makers’ın 3’ü 1 arada teknolojisi bilgi için çevrimiçi video mutasyonunu hakikatleştiriyor Google. Mahsul ile alakalı videoyu izleyen şahısların %64’ü daha fazla olasılıkla mahsulü satın alıyor. Bu sayılar göstermektedir ki, arama görünürlüğünü ve performansını çoğaldırmak, videoyu siteye entegre etmekle doğrudan irtibatlıdır. Bunun neticeyi olarak, video tüm dijital kampanyalara entegre edilmelidir.

Düşünce Liderliği

Her sanayi, sektör ve niş, onlara kılavuzluk etmesi, yorum yapması ve motive etmesi için düşünce liderlerine sahiptir. Siz o birey misiniz? Şayet değilseniz, ekibinizde kim bu rolü hakikatleştirebilir?

Şayet siz servisinizi ya da mahsulünüzü satın alan şahıslara gerçekten bedel sağlıyorsanız, organizasyonunuzda bilgilendirici ve ikna edici içerikler üretebilecek şahıslara sahip olmalısınız. Bu içerik, zaferli bir araştırma pazarlama entegrasyonu kampanyasının omurgasıdır.

Sizin alaka çekici bir içerik oluşturma beceriniz, arama motoru optimizasyonunuzun, sosyal ve pazarlama kampanyalarınızın zafer veya galibiyetsizliğine karar verecektir. Bunlar olmadan tüm çalışmalarınız duracaktır.

Sizin internet sitenizde ve internetin rastgele bir noktasında çalışabilecek bir içerik üretmelisiniz. Ürettiğiniz her şey, olası olan azami standartta ve paylaşılabilir, aramaya optimize edilmiş ve bedelli irtibatlar olmalıdır.

Tek bir bloga bağlı kalmayın. Videolar, fotoğrafı kitapçıklar, e-kitaplar ve çevrimiçi sunumlar yaratın. Sonra bu içeriklerin hepsini kendi sosyal kanallarınız aracılığıyla paylaşın ve bu içerikleri satış oranlarınızı çoğaldırma olasılığında destekçi olması için pazarlama kampanyalarınızın bir parçası olarak kullanın.

Sosyal İnternet

Sosyal medyayı özellikle sona gizledim. Sosyal internet, oyunun kaidelerini tamimiyle değiştirdi. Sosyal medya stratejiniz, tüm pazarlama kanallarınıza ve kampanyalarınıza tesir etmek zorunda. Günümüzde arama motorları, sosyal sinyalleri, kendi algoritmalarında ve “marka duygusunu”  daha kesin bir biçimde ölçmede giderek daha fazla kullanmaya başlamışlardır, iyi idarenen bir arama motoru optimizasyonu, ehemmiyetini kimsenin inkar edemeyeceği bir sosyal varlıktır.

Sosyal medya, pazarlama, satış ve satış sonrası servis faaliyetlerinizin takviye noktası olmalıdır. Sosyal medya, organizasyonunuzu idaremenizden, satış sonrası servisinize ve alıcılarınızı elde yakalamanıza kadar her şeyi kanalize etmenizde tesiri olan bir alandır.

Sosyal medya, aramalardaki görünürlüğünüzü direk olarak tesirler ve paha biçilemez içeriklerinizin birinci kanaldan dağılmasını sağlar. Bu tesir, görünürlüğü çoğaldırmanın ötesinde takip edilebilir bir etkidir.

Facebook’un etkileşim takip özelliği bir saatten az bir zamanda bu tesiri tanımlayabilir. Google Analytics de aynı biçimde sosyal tesiri ölçümleyebilir. Şayet sizde araştırma pazarlama entegrasyonunun sizin organizasyonunuz için nasıl çalıştığını görmek istiyorsanız, sosyal medya ile başlayın

Netice

Son birkaç yıldır bir hayli değişik faktör İnternetin çalışma biçimini değiştirdi. Daha Önceki pazarlama teknikleri, çağın gerisinde kaldı.

Tüm pazarlama çalışmalarınızın, kıvrak ve çekici bir taktiğe entegre olması reelinin karşısında hiçbir anlamlı neden bulunmamakta. Güç sual, bunu kendi organizasyonunuza nasıl uygulayacaksınız? Ne Yazık Ki, bu suale verilebilecek basit bir yanıt yok.

Hiçbir organizasyon aynı değildir. Dış kaynaklı ajanslar kullanabilirsiniz, çok rakamda iç departmanınız ve her türlü maniye karşı asla eksilmeyen bir bütçeniz olabilir. Her organizasyonun kendine özel bir yapısı vardır.

Bir şey kesindir: Bir araştırma pazarlama entegrasyon modelini özümsediğinizde, şimdiki gidişatınızdan çok değişik olacaksınız!

Teknoloji
Her sene birileri, Google’ın kendi algoritmalarını değiştirdiğinden dolayı arama motoru optimizasyonunun faalliğinin bittiğini duyurur. Ancak kaygılanmayın, bu yazı, arama motoru optimizasyonunun bittiğini, bitmek üzere olduğunu ya da efor eksilmesi yaşadığını dahi söylemeyecek.

Ancak arama motoru optimizasyonunun ayrı ve bağımsız bir uzuv olarak kalacağı günler rakamlıdır. Arama motoru optimizasyonu, süratli bir biçimde büyüyen, daha yaratıcı, değişik ve alaka çekici bir uğraş haline gelmektedir.

Son birkaç yıldır, arama algoritmalarındaki farklılıklar ve internet kullanıcılarının tavırları daha önceki arama motoru optimizasyonu çalışmalarını neredeyse afaki hale getirmiştir. 5 sene evvelden kalma arama motoru optimizasyonu tekniklerinin kullanılması daha evvelden kazanılmış pozisyonu da kaybettirmektedir. Dolayısıyla daha önceki teknikler faydadan çok hasar vermektedir.

Arama motoru optimizasyonuna olan bakış açısı, artık değişti ve bu başkalaşım tek kelime ile belirlenebilir: Entegrasyon.

Araştırma Pazarlama Entegrasyonu

Bu terim, araştırma dünyasında sıkça dinlemeye başlayacağımız bir hale geldi. Arama motorlarının daha geniş çapta netice vermesi, içerik niteliği, marka duygusu ve geçerliliğinin ölçülmesinde kullandığı kritik teknikler ve sitelerin arama optimizasyonunu asıllaştırması ile git gide öbür pazarlama otoriteleri arasında bedeli artmaktadır.

Önümüzdeki birkaç senede araştırma pazarlama entegrasyonu, Google netice listesinde ilk sayfada olabilmek için ön şart haline gelecektir. Araştırma pazarlama entegrasyonu tüm organizasyonların satış, pazarlama, milletle ilişkiler, markalaşma ve hepsinin kendi arasındaki yaklaşımlarında devrim yaratacaktır.

Araştırma pazarlama entegrasyonu uygulayıcısı için, zafer, arama motoru optimizasyonu tekniklerinin organizasyonun, pazarlama departmanına entegrasyon becerisine bağlıdır. Siyaset, baskı ve eylem sözcükleri başlık yaftayı, link geliştirme ve anahtar kelime temaları olarak denk derecede ehemmiyette olacaktır

Araştırma pazarlama entegrasyonunun, pazarlama bakışıcısının muhtelif alanlarına olan tesirini ayrıntılı olarak araştıralım:

Yeni Arama Yolları

Sosyal arama şu an daha başlangıçta.Twitter’ın, Google’ın neticelerine entegrasyonu geçen sene bitirildi ve Google+’nın gelişi ile bozulan ilişkilere derman oldu. Birkaç hafta evvel Facebook kendi geliştirdiği arama motorunu kullanıma sundu. İşler, coşku seviyeyi yüksek bir biçimde gelişiyor.

Sosyal medya odaklı arama motorlarının ilerleyişinin devam edeceğine kuşku yok. Sosyal medya, arama motoru netice sayfası ve arama motoru optimizasyonu teknikleri üzerindeki tesirini göstermeye devam ederse, bunun neticeyi olarak kendi sosyal özelliklerini geliştirmek zorunda kalacak.

Ayrıca inanıyorum ki, ileride Facebook, Twitter, LinkedIn ve Quora gibi sosyal medya uzuvları, Google’ın Pazar hissesinden almaya başlayacaklar. Ya da Google tarafından satın alınacaklar. Google’ın doğruluk ve kapsamında olan ve LinkedIn gibi bir platformun içindeki tüm bilgileri kapsayan bir arama motoru düşünün!

Markalaşma

Google’ın Penguen aktüelleştirmesindeki anahtar personel, bir organizasyonun marka eriminin içerdiği alanın arama motoru netice sayfasında bir faktör olmasıdır. Bu da marka popülerliğinizin daha fazla olması halinde, ilk sayfadaki pozisyonunuzun daha yukarıyalarda olması anlamına geliyor. Bu sebeple, arama motoru optimizasyonu, genel bir strateji ile, markalaşma teşebbüslerini dikkatlice sıraya koymak durumunda.

Buna ek olarak, link geliştirme, geçmişten beri odaklanılan mahsule has anahtar kelime ve tümcelerin tanımlanması, markalı iletişim metni tümceleri, markalı trafik destekleyici ve yeni gelen linkler ile sıhhatli bir yüzde kapsamalıdır. Link geliştirici kavrayışın taktiği, natürel link profillerini marka, mahsul ve arama motoru optimizasyonu anahtar sözcükleri ile geliştirmektir.

Milletle İlişkiler

Araştırma Pazarlama Entegrasyonu ya da “yeni Araştırma Motoru Optimizasyonu” ananesel milletle ilişkiler irtibatlarına şiddetli bir biçimde meyil göstermektedir. Son birkaç yıldır bir hayli yazılı yayın, dijital dünyanın onlardan aldığı pazar hissesini geri almaya çabalamaktadır.

Yazılı medya dünyasından sağladıkları haysiyet ve uzmanlık sebebiyle bir hayli yayın, internette süratli bir biçimde büyük bir geçerlilik kazanmıştır. Bu geçerlilik nedeniyle marka ve organizasyonlar ile bu gazete ve mecmualar arasındaki ilişki arama motorlarındaki görünürlük açısından kayda bedel bir tesir yaratmıştır.

Yazılı ilanlar, mülakatlar ve mecmualar ile arasındaki ilişki, araştırma pazarlama entegrasyonunun ehemmiyetli bir parçasıdır. Daha fazla şirket, yeni arama motoru optimizasyonun entegrasyonuna ayak uydurduğunda ve ananesel milletle ilişkiler fırsatlarının link geliştirme potansiyellerini fark ettiklerinde kıymetleri daha da artacaktır.

Arama Motorunda Pazarlama

Kendiliğinden gelen araştırma sıralamaları ile fiyatlı reklamlar arasındaki ilişki uzun zamandır tartışılan bir mevzudur. Fiyatlı reklamların sitelerin kendiliğinden gelen sıralamalarındaki tesiri üzerine hiçbir somut ispat olmamasına rağmen internet sitelerinin trafiklerinin fiyatlı reklamlar asıllaşırken yükseldiğini gözlemlemekteyiz.

Bu belirtiler ile alakalı muhtemel bir söyleme ise, video reklamların görüntülenmesi ve markaların araştırma anketleri arasındaki ilişkilerin raporudur. 2010 senesindeki ComScore raporu, video reklamların görüntülenmesinin markaya ait denetlemeleri 3 kat çoğaldırdığını söylemektedir.

Bu sizin sitenizin yapısal ve fiyatlı kampanyalarının hemen hemen entegre olduğunu gösteren yeterli bir ispat gibi görünse de, daha aşırısı da var. Google’ın son günlerdeki bir çalışması, direk tıklama reklamı oranları ile aramanın ilk sayfasındaki kendiliğinden gelen reklamsız neticeler arasında eforlu bir bağ olduğunu öne sürüyor. Başka bir deyişle, emin bir arama terimi için yüksek bir yapısal listeniz var ise aynı terim için fiyatlı reklamınız çok daha fazla oranda direk tıklama oranı sağlıyor.

Son olarak, arama motoru ile pazarlama kullanarak yapılan kampanyalar yapısal listelere direk olarak tesir etmektedir. Hangi anahtar sözcüğün satış yarattığı, açılan hangi sayfanın etkileşim yarattığı ve hangi trendlerin ehemmiyetli olacağını belirleyerek anahtar sözcüklerinizde ve mahsullerinizde kullanmanıza imkân sağlar.

Video ile Pazarlama

Video, dijital pazarlama ile alakalı tüm görüşlerde en tesirli etkenlerden biri haline gelmiştir. Videoların tesiri arama motoru optimizasyonunun derinliklerine kadar inmiştir.

Son birkaç senenin en tesirli arama hareketlerinden biri, değişik tipte olan içeriklerin direk olarak arama motoru netice sayfasına entegre olmasıdır. Şayet Google emin bir sorgu ile alakalı olduğunu fark ederse, daha ehemmiyetli olan fotoğraf ve videoları görsel olarak sayfada fark edilebilecek biçimde düzenler.

Şayet uzun kuyruk halinde bir sorgu kastediyorsanız bu pazarlama kullanışlı olacaktır. Şayet sorgu, görsel konsepte daha yakınsa bir video ile bloga göre daha rahat bir biçimde söylenebiliyorsa sorgu ile alakalı bir video sürükleyerek arama netice pozisyonlarında netlikle çok daha iyi bir yer alırsınız.

2010 seneyi Ocak ayında yapılan Forrester çalışması, video kapsayan bir internet sitesi, arama motoru neticeleri sayfasında 53 kat daha fazla olasılıkla birinci sayfada olacaktır. Buna ek olarak, B2B Decision Makers’ın 3’ü 1 arada teknolojisi bilgi için çevrimiçi video mutasyonunu hakikatleştiriyor Google. Mahsul ile alakalı videoyu izleyen şahısların %64’ü daha fazla olasılıkla mahsulü satın alıyor. Bu sayılar göstermektedir ki, arama görünürlüğünü ve performansını çoğaldırmak, videoyu siteye entegre etmekle doğrudan irtibatlıdır. Bunun neticeyi olarak, video tüm dijital kampanyalara entegre edilmelidir.

Düşünce Liderliği

Her sanayi, sektör ve niş, onlara kılavuzluk etmesi, yorum yapması ve motive etmesi için düşünce liderlerine sahiptir. Siz o birey misiniz? Şayet değilseniz, ekibinizde kim bu rolü hakikatleştirebilir?

Şayet siz servisinizi ya da mahsulünüzü satın alan şahıslara gerçekten bedel sağlıyorsanız, organizasyonunuzda bilgilendirici ve ikna edici içerikler üretebilecek şahıslara sahip olmalısınız. Bu içerik, zaferli bir araştırma pazarlama entegrasyonu kampanyasının omurgasıdır.

Sizin alaka çekici bir içerik oluşturma beceriniz, arama motoru optimizasyonunuzun, sosyal ve pazarlama kampanyalarınızın zafer veya galibiyetsizliğine karar verecektir. Bunlar olmadan tüm çalışmalarınız duracaktır.

Sizin internet sitenizde ve internetin rastgele bir noktasında çalışabilecek bir içerik üretmelisiniz. Ürettiğiniz her şey, olası olan azami standartta ve paylaşılabilir, aramaya optimize edilmiş ve bedelli irtibatlar olmalıdır.

Tek bir bloga bağlı kalmayın. Videolar, fotoğrafı kitapçıklar, e-kitaplar ve çevrimiçi sunumlar yaratın. Sonra bu içeriklerin hepsini kendi sosyal kanallarınız aracılığıyla paylaşın ve bu içerikleri satış oranlarınızı çoğaldırma olasılığında destekçi olması için pazarlama kampanyalarınızın bir parçası olarak kullanın.

Sosyal İnternet

Sosyal medyayı özellikle sona gizledim. Sosyal internet, oyunun kaidelerini tamimiyle değiştirdi. Sosyal medya stratejiniz, tüm pazarlama kanallarınıza ve kampanyalarınıza tesir etmek zorunda. Günümüzde arama motorları, sosyal sinyalleri, kendi algoritmalarında ve “marka duygusunu”  daha kesin bir biçimde ölçmede giderek daha fazla kullanmaya başlamışlardır, iyi idarenen bir arama motoru optimizasyonu, ehemmiyetini kimsenin inkar edemeyeceği bir sosyal varlıktır.

Sosyal medya, pazarlama, satış ve satış sonrası servis faaliyetlerinizin takviye noktası olmalıdır. Sosyal medya, organizasyonunuzu idaremenizden, satış sonrası servisinize ve alıcılarınızı elde yakalamanıza kadar her şeyi kanalize etmenizde tesiri olan bir alandır.

Sosyal medya, aramalardaki görünürlüğünüzü direk olarak tesirler ve paha biçilemez içeriklerinizin birinci kanaldan dağılmasını sağlar. Bu tesir, görünürlüğü çoğaldırmanın ötesinde takip edilebilir bir etkidir.

Facebook’un etkileşim takip özelliği bir saatten az bir zamanda bu tesiri tanımlayabilir. Google Analytics de aynı biçimde sosyal tesiri ölçümleyebilir. Şayet sizde araştırma pazarlama entegrasyonunun sizin organizasyonunuz için nasıl çalıştığını görmek istiyorsanız, sosyal medya ile başlayın

Netice

Son birkaç yıldır bir hayli değişik faktör İnternetin çalışma biçimini değiştirdi. Daha Önceki pazarlama teknikleri, çağın gerisinde kaldı.

Tüm pazarlama çalışmalarınızın, kıvrak ve çekici bir taktiğe entegre olması reelinin karşısında hiçbir anlamlı neden bulunmamakta. Güç sual, bunu kendi organizasyonunuza nasıl uygulayacaksınız? Ne Yazık Ki, bu suale verilebilecek basit bir yanıt yok.

Hiçbir organizasyon aynı değildir. Dış kaynaklı ajanslar kullanabilirsiniz, çok rakamda iç departmanınız ve her türlü maniye karşı asla eksilmeyen bir bütçeniz olabilir. Her organizasyonun kendine özel bir yapısı vardır.

Bir şey kesindir: Bir araştırma pazarlama entegrasyon modelini özümsediğinizde, şimdiki gidişatınızdan çok değişik olacaksınız!

Yorumlar, editörlerimiz tarafından onaylandıktan sonra yayınlanır. Kanunlara aykırı, konuyla ilgisi olmayan, küfür içeren yorumlar onaylanmamaktadır.
YORUM YAP
GİRİŞ YAP